Service Creativ s.r.o.

Monitoring
 

Spoločnosť Service Creativ s.r.o. pôsobí ako systémový integrátor kampaní a projektov od roku 2013. Medzi klientov spoločnosti patria subjekty verejnej správy ako Metodicko-pedagogické centrum, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Úrad vlády, NASES, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo financií a veľké firmy z oblasti IT ako NESS Slovensko a.s. – v rámci národného projektu Operačného programu Vzdelávanie - CVANU.

Service Creativ s.r.o.
Pražská 2
040 11 Košice

IČO: 44 459 581
IČ DPH: SK 2022707401

kontaktný formulár.
 

Service Creativ s.r.o.

Referencie

Reklamná a komunikačná kampaň pre Národné projekty Operačného programu Vzdelávanie 2015

Vypracovanie celkovej stratégie komunikačnej kampane, návrh kreatívnej stratégie a kreatívneho riešenia kampane pre internetové médiá, médiá, popularizačné aktivity, časový plán, rozpočet a hodnotenie efektivity predloženého riešenia.

Poskytnutie a zabezpečenie kvalifikovanej supervízie nad produkciou všetkých komunikačných nosičov a ich mediálnym nasadením tretími subjektmi

Projekt CVANU 2013-2014

CVANU - Národný projekt pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, ktorého cieľom je zvýšiť účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní a priblížiť sa tak na úroveň vyspelých štátov v EÚ. Formou e-learningu bolo spracovaných 40 odborných profesií z 10 odvetví priemyslu SR a 4 špecifické profesie. Projekt CVANU je pilotným projektom Ministerstva školstva SR v oblasti e-learningu s cieľom zvýšiť úroveň Slovenska na úroveň vyspelých krajín EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania.

SC ako integrátor koordinoval prácu všetkých subjektov zapojených do projektu a garantoval zákazníkovi, že projekt/kampaň prebehne v súlade s pripravenou špecifikáciou. Koordinácia kampane/projektu znamená proces, ktorý spája výstupy všetkých činností a komponentov potrebných pre realizáciu kampane/projektu ako celku. V mnohých prípadoch ide o dlhodobú spoluprácu, preto pri výbere systémového integrátora bude záležať nielen na presne definovaných požiadavkách zákazníka, ale aj na vzájomnom pochopení. Systémový integrátor v projekte/kampani je pre zákazníka primárnym kontaktom. Zákazník sa tak vyhne komunikácii s viacerými špecializovanými dodávateľmi v priebehu projektu/kampane.

Diseminačná kampaň Metodicko-pedagogického centra 2015

Návrh mediálneho plánu a produkcia TV spotu, rádio spotu, bannerov

Reklamné a komunikačné kampane subjektov verejnej správy 2015

 

Kontaktný formulár

 
Polia označené * sú povinné.